Hvorfor er det hakekors på porten?

Sommerro var opprinnelig hovedkontor for Oslo Lysverker, byens kommunale elektrisitetsverk, og bygget stod ferdig i 1931. Svastikaen som symbol har røtter tilbake til eldgamle kulturer 2000 år før Kristus, og er brukt i hindusimen og buddismen. På begynnelsen av 1900-tallet var det blitt et vanlig symbol for strøm og elektrisitet i Sverige og Norden. Flere andre kraftverk, transformatorstasjoner og strømselskaper ble dekorert med symbolet. Totalt 30 svastikaer ble derfor også en del av designet på støpejernsportene på vei inn til Oslo Lysverkers bakgård.

Året etter bygget stod ferdig, ble hakekors-flagget innført som Tysklands nasjonalflagg. Symbolet hadde fått en helt annen politisk og moralsk betydning, som igjen førte til at flere kraftselskaper sluttet å bruke symbolet. Etter andre verdenskrig ble det diskutert hvorvidt støpejernsportene burde fjernes. Styret i Oslo Lysverker besluttet å la dem stå. Mang en forbipasserende har stilt spørsmål, men smijernsportene, i likhet med resten av bygget, er en del av Oslo-historien som vil bli bevart. De er fredet av Byantikvaren.