Under følger informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med ditt medlemskap hos Vestkantbadet.

Vår behandling av personopplysninger

For å kunne være medlem trenger vi enkelte opplysninger om deg for å kunne administrere medlemskapet. Dette gjelder ditt navn, e-post, fødselsdato, kjønn, telefon, adresse og i noen tilfeller kortinformasjon i forbindelse med automatisk kortbetaling hver måned (for de som ikke ønsker å betale hele årsmedlemskapet ved én betaling), samt eventuell relevant korrespondanse med deg. Dette er personopplysninger.

Formålet med behandlingen

Formålet med vår behandling av personopplysninger om deg er å kunne administrere og fakturere ditt medlemskap, samt svare på eventuelle henvendelser fra deg. Behandlingen av personopplysninger er dels nødvendig for å kunne oppfylle medlemsavtalen overfor deg (GDPR art. 6 nr. 1, bokstav b), dels nødvendig på bakgrunn av vår berettigete interesse i å kunne administrere medlemsforholdet (GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav f).

Behandlingsansvarlig og databehandlere

Behandlingsansvarlig for de personopplysningene som samles inn om deg er Sommerrogata Hotelldrift AS. Du kan kontakte oss med spørsmål om personvern på epost: stay@sommerrohouse.com.

Vi deler ikke personopplysningene dine med andre. For drift av våre datasystemer benyttes ulike databehandlere. Disse kan få tilgang til opplysningene du har lagt inn ifm. sitt arbeid med driften av våre datasystemer. Våre databehandlere er alle underlagt databehandleravtaler som innebærer at de ikke kan benytte personopplysningene på noen annen måte.

Nyhetsoppdateringer

Vi ønsker å holde kontakten med deg. Formålet er å gi deg nyheter om arrangementer, kampanjer, tilbud og informasjon om Sommerro / Vestkantbadet. Du kan ombestemme deg når som helst ved å klikke "avslutt abonnementet" i slutten av hver eneste e-post du får fra oss eller ved å ta kontakt på stay@sommerrohouse.com.

Ved å klikke i ruten for "Ja, jeg vil ha informasjon om kampanjer og spesialtilbud fra Sommerro" tillater du at vi behandler opplysninger om deg iht. det gjeldende lovverket.

Retting, sletting mv.

Du har rett til innsyn i, og kan ha rett til korrigering og sletting, samt begrensning av og protest mot behandlingen av, personopplysningene, samt rett til å påklage behandlingen til Datatilsynet. Videre kan man ha rett til å få personopplysningene overført til annen behandlingsansvarlig. Dersom du ønsker å utøve slik retting, sletting o.l. kan du kontakte oss på stay@sommerrohouse.com.

Lagringstid

Personopplysninger om deg vil normalt slettes innen 6 måneder etter at ditt medlemskap har opphørt.

Endringer

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen ved behov. Ved vesentlige endringer vil du få beskjed om dette. Siste versjon av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.