SOMMERROSTANDARDEN

Bærekraft på Sommerro handler om mennesker og miljø. Vi er opptatt av hvordan vårt hus skal kan gode opplevelser og være et positivt bidrag i livet til alle våre gjester, ansatte og hele nabolaget. Samtidig jobber vi for å redusere det negative avtrykket vi har på klimaet og miljøet, blant annet gjennom valg av varige løsninger og lokale leverandører. Vi har arvet et hus fra generasjoner før oss, og låner det kun fra generasjoner som kommer. På trappen til Sommerro står det hugget i stein; Lys, kraft og varme. Det er verdier som har preget bygget siden 1931, og som vi har med oss i alt vi gjør og det vi står for.

LAD OPP

Sommerro er et sted for overskudd – her går alt naturligvis på fornybar energi

LYS, KRAFT OG VARME

Historien til huset handler om energi, og verdiene “lys, kraft og varme” står sentralt i hele vårt konsept. Vi vil snakke om menneskelig energi, og må levere på fornybar energi til bygget og til opplevelsene vi vil skape her

FORNYBAR ENERGI

Fornybar energi og energieffektivisering innenfor det som er teknisk mulig for det gamle bygget. Elektrisk transport (bil, taxi, el-båt etc)

GLEM TRENDER

Glem trender! Sommerro er utviklet med utgangspunkt i norsk designhistorie. Stilen og interiøret er valgt for å vare lenge. Akkurat som minnene vi skaper her sammen.

Varighet står sentralt i det vi gjør. På Sommerro tar vi vare på kulturhistrorie, ting og mennesker. I en tid der alt fra dingser til relasjoner er kortvarig, skal Sommerro være en motvekt