Villa Inkognito

Betingelser for booking

Rom & frokost, ikke forhåndsbetalt

  • Kan fritt endres eller kanselleres frem til 48 timer før ankomstdagen

Rom & frokost, forhåndsbetalte reservasjoner

  • Datoendring kan gjøres frem til 48 timer før ankomstdagen, merk at prisdifferanse for ny dato kan forekomme. 
  • Forhåndsbetalt beløp vil ikke bli refundert ved eventuell kansellering, unntak er dersom kansellering skjer innen 4 timer etter at reservasjon er utført. 

Pakker

  • Datoendring kan gjøres frem til 48 timer før ankomstdagen, merk at prisdifferanse for ny dato kan forekomme
  • Forhåndsbetalt beløp vil ikke bli refundert ved eventuell kansellering, unntak er dersom kansellering skjer innen 4 timer etter at reservasjon er utført eller ved kjøp av avbestillingsforsikring. 

Velværebehandlinger

  • Behandlinger og aktiviteter i Vestkantbadet & Vestkantbadet Gym kan kanselleres frem til 24 timer før oppsatt avtale. 

No Show / manglende oppmøte

  • Alle reservasjoner som ikke er avbestilt innen oppsatt frist, eller ved no show/manglende oppmøte, vil bli belastet. Gjelder i alle husets avdelinger dersom ikke annet er avtalt.

Det er 20-års aldersgrense for å booke rom på Villa Inkognito.

GENERELLE AVTALEVILKÅR

Bestilling

Antall personer, pris, losji, samt øvrige produkter og tjenester som skal leveres av hotellet framgår av bekreftelsen.

Prisavtalens gyldighet

De avtalte priser er bindende for begge parter, hotellet forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor hotellets kontroll.

Buyout

Villa Inkognito reserverer seg retten til å overføre gjester til Sommerro dersom hele villaen blir leid ut til en gruppe.

Garanti

Reservasjonen garanteres gjennom et firma, eller med kredittkort. Hotellet reserverer seg rettigheten til å spørre om depositum. 

Betaling

Autorisasjon tas ved innsjekk for avtalt pris. Autorisasjonen vil bli belastet ved utsjekk og beløp utover betales direkte på hotellet. 

Fakturering

Fakturering må avtales og godkjennes senest kl 12.00 på ankomstdagen hverdager eller før helg kl 15.00, forespørsel om faktura må sendes skriftlig på epost til stay@villainkognito.com. Vi forbeholder oss retten til å utføre kredittsjekk av firma før fakturering godkjennes. Faktureringsgebyr kan tilkomme. Vi faktuerer ikke privatpersoner. 

Røyking

Sommerro er et røykfritt hotell. I tilfelle der røyking forekommer på våre hotellrom vil det bli ilagt et gebyr. Ved røyking i fellesområder forbeholder hotellet seg retten til å ilegge gebyr eller be vedkommende forlate hotellet. 

Ansvar for skade på eiendom eller uforsvarlig oppførsel

Bestiller av reservasjon står ansvarlig for skade på rom & lokaler som følge av uaktsomhet eller uforsvarlig opptreden av gjesten(e). Det vil bli ilagt gebyr for oppstått skade. Hotellet forbeholder seg retten til å be vedkommende forlate hotellet. 

Force majeure

 Hendelser utenfor avtalepartens kontroll – for eksempel streik, lockout, brann etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale – gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

Innsjekk og utsjekk

Innsjekk er garantert fra klokken 15.00 på ankomstdagen. 

Utsjekk er klokken 12.00 avreisedagen for individuelle bookinger. 

Tidlig innsjekk eller sen utsjekk kan være tilgjengelig ved forespørsel, tillegg i pris kan forekomme. 

Verneting

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag eller mellom gjester og hotellet skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses minnelighet skal hotellets eiendoms verneting gjelde.

Personvern

Villa Inkognito håndterer dine personopplysninger i ulike sammenhenger, som når du bestiller våre tjenester, overnatter på våre hoteller, eller bruker tjenester vi leverer.

Gjenglemte eiendeler

Gjenglemte eiendeler som blir funnet tas vare på i 3 måneder. 

Gjest er selv ansvarlig for å dekke kostnader i forbindelse med ettersending av gjenglemte eiendeler.